Markten

Onderwijs

Het marktgebied onderwijs strekt zich uit van primair en middelbaar onderwijs tot hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. In al deze segmenten zijn we actief. Bij elk project stellen wij de behoeften van gebruikers centraal: leerlingen, studenten, onderzoekers, docenten, besturen en vastgoed/FM-afdelingen. Gebaseerd op onderzoek en analyse ontwikkelen we maatwerk huisvestingsconcepten en helpen onderwijsinstellingen bij de verwezenlijking daarvan.

Contactpersoon: Yolanda Steijns, senior adviseur onderwijs (steijns@icop.nl, tel. +31650508464, Linkedin)

Kantoren

Wat voor type werkomgeving moeten organisaties bieden aan hun medewerkers? Nooit eerder zijn er zoveel mogelijkheden geweest: Mobiel werken, cowerken, virtueel werken, activiteit-gerelateerd werken. Sommige van deze concepten functioneren beter dan andere. Wat werkt, of niet, is afhankelijk van de bedrijfsprocessen en cultuur van de organisatie. Wij helpen opdrachtgevers met het vinden van de juiste oplossing en de implementatie daarvan.

Contactpersoon: Juriaan van Meel, senior adviseur kantoorhuisvesting (vanmeel@icop.nl, tel. +31654600548, Linkedin)

Zorg

De zorgsector verandert continue. Nieuwe vragen en technieken, gecombineerd met krappe budgetten, vragen om nieuwe oplossingen, waarbij een balans gevonden moet worden tussen flexibiliteit en specificiteit, kwaliteit en kosten, standaardisatie en maatwerk. Onze adviseurs helpen ziekenhuizen en zorginstellingen bij het opstellen van vraagspecificaties en het sturen op kwaliteit bij zowel nieuwbouw, renovatie als het beheer van hun vastgoedvoorraad.

Contactpersoon: Sven van den Berg, senior adviseur zorg (vandenberg@icop.nl, tel. +31631005970, Linkedin)

Overheid

De organisatie van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden kent een grote dynamiek. Nieuwe manieren van werken en gewijzigde budgetten zorgen voor uitdagingen op het gebied van huisvesting. Wij helpen overheidsorganisaties bij het in kaart brengen van alle uitdagingen en behoeften, en vertalen dit naar huisvestingsoplossingen. Wij hebben een brede ervaring die varieert van ministeriegebouwen en gemeentehuizen tot sportaccommodaties en brandweerkazernes.

Contactpersoon: Gijben Hornes, algemeen directeur (hornes@icop.nl, tel. +31650241681, Linkedin)

Bouwers en ontwikkelaars

Opdrachtnemers moeten steeds vroeger in het bouwproces in actie komen, in allerlei innovatieve contractvormen. Ze worden steeds vaker geacht actief mee te denken over de opgave en de verwezenlijking van de wensen en eisen van de opdrachtgever. Met onze ervaring aan de opdrachtgeverszijde, en de inzet van slimme tools zoals BriefBuilder, zijn wij uitstekend in staat bouwers en ontwikkelaars te helpen bij het invullen van deze rol. Wij kunnen helpen met analyses van de klantvraag en het opzetten van systemen voor kwaliteitsmanagement en systems engineering.

Contactpersoon: Gijben Hornes, algemeen directeur (hornes@icop.nl, tel. +31650241681, Linkedin)