Over ICOP

ICOP is een adviesbureau voor kwaliteitsbeheersing en eisenmanagement in bouwprojecten. Wij helpen partijen in de bouw bij het opstellen, structureren, analyseren en verifiëren van kwaliteitseisen ten aanzien van bouwprojecten. Denk aan eisen ten aanzien van ruimtegebruik, techniek en functionaliteit, maar ook aan eisen ten aanzien van processen en diensten zoals onderhoud.

Ons werkveld wordt vaak aangeduid met de term Systems Engineering (SE), maar we gebruiken zelf liever de term Requirements Management (RM), of, in goed Nederlands: eisenbeheer. Elk project begint namelijk met een opdrachtgever met een bepaald eisenpakket. Die eisen vormen het inhoudelijke startpunt van een project, waaraan vervolgens op systematische en toetsbare wijze invulling gegeven moet worden door architecten, ingenieurs, bouwers, toeleveranciers en assetbeheerders. Dat gehele proces is ons werkterrein.

We werken voor zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen, aan een grote diversiteit aan projecten: gebouwprojecten (bijv. ziekenhuisprojecten, onderwijsgebouwen, kantoorhuisvesting, laboratoriumfaciliteiten), maar ook infrastructuurprojecten (bijv. wegen, tramlijnen, tunnels) en energieprojecten (energiedistributie, gastransport en windmolenparken). Daarbij kan het gaan om zowel traditionele aanbestedingen als om integrale UAV-GC aanbestedingen.

Bij onze werkzaamheden maken we gebruik van BriefBuilder. BriefBuilder is een krachtige, online applicatie voor eisenmanagement. Wij hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van deze applicatie en weten als geen ander hoe die werkt. Die kennis delen we graag. We helpen partijen in de bouw bij het gebruik van BriefBuilder door middel van instructies, training-on-the-job, en bedrijfsbrede implementaties.