Diensten en expertise

We werken voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw

Expertises gericht op opdrachtgevers:

Expertises gericht op opdrachtnemers:

Huisvestingsconcepten

Wat zijn de huisvestingsbehoeften van een organisatie en hoe kunnen die het beste gerealiseerd worden? Wij helpen opdrachtgevers bij het beantwoorden van deze vraag door gebruikersonderzoek en de analyse van de bedrijfsprocessen. Bij onderwijsinstellingen kan er sprake zijn van nieuwe onderwijsconcepten; bij kantoororganisaties kan het gaan om nieuwe manieren van werken. In beide gevallen ontwikkelen we maatwerkoplossingen die naadloos aansluiten op de behoeften van de organisatie.

 • Gebruikersonderzoek (interviews/surveys/workshops/observatie studies)
 • Conceptontwikkeling
 • Advies over nieuwe manieren van werken en leren
 • Implementeren huisvestingsconcepten binnen de organisatie
 • Evaluaties en bezettingsgraadmetingen

Programma's van eisen

De ambities en eisen van opdrachtgevers leggen we op systematische wijze vast in een programma van eisen (PvE, ook wel aangeduid als ‘vraagspecificatie’ of ‘outputspecificatie’). Relevante onderwerpen variëren van flexibiliteit en duurzaamheid, tot binnenklimaat en toegankelijkheid. Alle eisen (strategisch/functioneel/technisch) leggen we eenduidig vast in onze tool BriefBuilder®, waarmee vervolgens actief gestuurd kan worden op kwaliteit gedurende het hele project.

 • Opstellen strategisch / functioneel / technisch PvE
 • Ontwikkelen standaard PvE’s voor professionele opdrachtgevers
 • Ontwikkelen vraag/outputspecificaties voor D/DB/DBM/DFMO-aanbestedingen
 • Eisenanalyse in geval van bestaande vraagspecificaties
 • Toepassing BriefBuilder® ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing in projecten

Aanbesteden en contracteren

Na de projectdefinitie moeten er partijen geselecteerd worden die het project gaan ontwerpen, realiseren of zelfs onderhouden. We begeleiden opdrachtgevers in het selecteren van de juiste partijen—partijen die beschikken over de voldoende capaciteit, excellente competenties en de beste ideeën. We adviseren over te volgen aanbestedingsvorm (traditioneel of geïntegreerd?), begeleiden vervolgens de selectieprocedure en helpen opdrachtgevers bij de inhoudelijke beoordeling van biedingen.

 • Ontwikkeling aanbestedingsstrategie en contractvorm (D/DB/DBM/DBFMO)
 • Opstellen gunning- en selectieleidraden
 • Kwaliteitsbeoordeling biedingen en partijen
 • Opstellen toetsings- en acceptatieplannen conform UAV-GC
 • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Eisenanalyse en aanbiedingsstrategieën

Bij selectieprocedures helpen we opdrachtnemers bij het doorgronden van de vraag van de opdrachtgever: Wat is de essentie van de vraag? En wat is de kwaliteit van het eisenpakket? Zitten er conflicterende, kostenopdrijvende of risicovolle eisen in? En welke ontwerpoplossingen sluiten het best aan bij de vraag? Door het beantwoorden van deze vragen, helpen we marktpartijen bij het ontwikkelen van aansprekende aanbiedingen die de kans op het verkrijgen van het project significant verhogen.

 • Eisenanalyse
 • Ondersteunen ontwerpteams in het ontwikkelen van vraaggerichte oplossingen
 • Beoordeling ‘match’ tussen eisen en aanbiedingen/ontwerpvoorstellen
 • Ordenen en structureren grote vraagspecificaties met behulp van BriefBuilder®
 • Aanvullend gebruikers/klantonderzoek naar wensen/eisen/behoeften

Systems Engineering (SE)

Bij complexe bouw- en infraprojecten is het van cruciaal belang om op systematische wijze projectinformatie vast te leggen zodat de complexiteit van het project beheersbaar wordt. Denk aan het vastleggen en structureren van stakeholder eisen, objecten, werkpakketten, verantwoordelijkheden, risico’s en verificaties. In de praktijk wordt hier ook wel de term ‘systems engineering’ (SE) voor gebruikt. Wij ondersteunen marktpartijen bij SE-trajecten in de vorm van tooling, advisering en trainingen.

 • Advisering/begeleiding/training over Systems Engineering (SE)
 • Opstellen en beheren Requirement Breakdown Structures (RBS)
 • Opstellen en beheren System Breakdown Structures (SBS)
 • Opstellen en beheren Work breakdown Structures (WBS)
 • Opstellen en beheren verificatieplan

Kwaliteitsbeheersing en BIM

In bouwprojecten helpen we ontwerpers, ingenieursbureaus en bouwers met de integratie van kwaliteitseisen in hun BIM modellen. We leggen de eisen van opdrachtgevers op systematische wijze vast in BriefBuilder®  en zorgen er vervolgens voor dat eisen geïntegreerd worden in ontwerp- en uitvoeringsprocessen. We maken koppelingen met zowel ontwerpmodellen, besteksapplicaties en documentbeheersystemen als facilitaire systemen.

 • Koppeling eisen en BIM-modellen
 • Koppeling BIM-modellen en bestek
 • Modelleren projectinformatie
 • Wijzigingenbeheer
 • Digitaal verificatiemanagement